روغن های گیاهی در این سایت روغن های غیر خوراکی هستند که برای زیبایی و سلامتی استفاده میشوند و به دلیل ماهیت گیاهی که دارند عوارض جانبی مواد شیمیایی را ندارند. این روغن ها در کارخانه های معتبر تولید میشوند و نماد سیب سلامت را از وزارت بهداشت دارند. بنابراین استفاده از آنها ضرری ندارند و میتوان در استفاده از آنها مطمئن بود.

این روغن ها در طب سنتی برای مصارف متنوع استفاده میشدند و کیفیت و کارایی آنها بارها امتحان شده است.