مجموعه خورده بازار با تجربه 15 ساله در زمینه خرید و فروش برنج، بهترین برنج را از روستاهای گیلان جمع آوری کرده و در اختیار مصرف کنندگان قرار میدهد. انبار این مجموعه نزدیکی شهر کرج است. لطفا برای تهیه برنج توجه کنید که برنج بعد از خرید باید حداکثر ظرف مدت یک سال مصرف شود تا به برنج مانده تبدیل نشود.